Vyjádření FAČR k aktuální situaci aneb sedmero opatření předsedy VV FAČR

Proto jsem dnes předstoupil před Výkonný výbor fotbalové asociace s několika konkrétními požadavky, které osobně spojuji s okamžitým a správným řešením nastalé situace. Dovolte mi Vám je krátce představit:

  1. Přijal jsem jako předseda VV FAČR rezignaci Romana Berbra na funkci místopředsedy FAČR, člena VV FAČR i na pozici předsedy plzeňského KFS.
  2. Výkonný výbor odvolal členy Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky, s výjimkou Tomáše Bárty za LFA, s tím, že bude sestavena komise nová. Půjde o prozatímní komisi, která bude fungovat po omezenou dobu, tak, aby byl zajištěn chod ligových soutěží poté, co vláda České republiky ukončí aktuální koronavirová opatření. Zároveň budeme opět ruku v ruce s LFA hledat vyhovující systémová a dlouhodobá řešení (a to i pro zbytek aktuální sezóny). V tomto bodě chci jasně deklarovat, že prioritou je, aby systémová nastavení do budoucna neumožnila vznik obdobných situací jako je ta, jíž nyní čelíme. Profesionální fotbal řídí Ligová fotbalová asociace sdružující profesionální kluby a jí musíme dát do rukou efektivní nástroj zaručující na jedné straně absolutní nezávislost Komise rozhodčích FAČR dle konvence UEFA na komkoli, ale zároveň umožňující efektivní kontrolu klíčových rozhodnutí Komise zejména v oblasti delegace rozhodčích na jednotlivá utkání. Nebudu zde lhát, nemám nyní konkrétní recept na takový nástroj, ale jsem připraven na diskusi, jsem otevřen názorům a mohu garantovat, že přijaté řešení nepůjde proti zájmům klubů, ale naopak je bude respektovat.
  3. Výkonný výbor odvolal členy Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy a na svém příštím zasedání, či prostřednictvím per-rollam, jmenuje Komisi novou. Jmenování samozřejmě učiní před opětovným zahájením soutěží.
  4. Současně Výkonný výbor FAČR předpokládá, že prvním úkolem těchto komisí bude předložení nových listin rozhodčích a delegátů, samozřejmě bez osob, proti nimž bylo zahájeno trestní stíhání.
  5. Výkonný výbor odsouhlasil mimořádnou kontrolu financování Krajských fotbalových svazů se speciálním zaměřením na Plzeňský krajský fotbalový svaz.
  6. Výkonný výbor pověřil Předsedu Výkonného výboru, aby zajistil plošný dohled nad utkáními z pohledu match-fixingu, a to jak v oblasti profesionálních, tak i amatérských soutěží zejména prostřednictvím specializovaných subjektů typu Sportradar. Výkonný výbor dále pověřil Předsedu Výkonného výboru na jeho žádost, aby s představiteli příslušných státních institucí projednal a inicioval vznik specializovaného policejního útvaru, který by se zabýval právě problematikou ovlivňování zápasů nejenom ve fotbale. Fotbalová asociace je připravena po vzoru některých členských asociací UEFA, kde již takové útvary fungují, poskytnout Policii České republiky v této oblasti maximální míru součinnosti nejenom na republikové, ale prostřednictvím UEFA a FIFA také na evropské a celosvětové úrovni.
  7. Výkonný výbor pověřil Předsedu Výkonného výboru, aby osobně zajistil pokračování a další rozvoj úspěšného Projektu náboru nových rozhodčích s tím, že je třeba maximalizovat výsledky náboru, v němž se doposud přihlásilo 1275 zájemců o práci fotbalového rozhodčího, tak, aby tyto výsledky skutečně vedly ke kultivaci rozhodcovského stavu a celého fotbalového prostředí. Nábor rozhodčích byl odstartován v září roku 2020 poté, co start této kampaně musel být v březnu 2020 z důvodu koronavirových opatření odložen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *